Language
GamerMarkt
Oyunlara Gözat

Daha iyi bir deneyim için tarayıcı çerezlerini kullanıyoruz.

Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, site trafiğimizi analiz etmek, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sunmak için kullanıyoruz. Aynı zamanda site kullanımınızla ilgili bilgileri; sosyal medya, reklamcılık ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası, KVKK Aydınlatma Metni

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Tanımlar/Taraflar

Site/GamerMarkt: GAMER MARKT SOFTWARE LTD'nin (SLBT No: 1063) mülk sahibi olduğu GamerMarkt.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

FMS Tech: GamerMarkt sitesinin Türkiye faaliyetlerini yönetmek ve yürütmekle görevlendirilmiş, Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers, A Blok, No: 66A/111, Kartal/İstanbul adresinde mukim firma.

All For Gamers: GamerMarkt sitesinin Avrupa faaliyetlerini yönetmek ve yürütmekle görevlendirimliş, Talinn/Estonya adresinde mukim firma.

Mal: GamerMarkt üzerinden ve/veya GamerMarkt aracılığıyla satın alınabilecek durumda olan, fiziksel (somut) niteliği bulunan nesneler. Bazı örnekler şunlardır; bilgisayar, klavye, fare vb.

Hizmet: GamerMarkt üzerinden satın alınabilecek ve/veya GamerMarkt aracılığıyla faydalanılabilecek durumda olan dijital (sanal) ürünler ve/veya herhangi bir fayda sağlayan faaliyetler bütünü. GamerMarkt'ın sunduğu örnek hizmetler; ürün listeleme hizmeti, aracılık hizmeti, temsilcilik hizmeti, distribütörlük vb. GamerMarkt'ta satışa sunulabilecek örnek hizmetler; oyun hesapları, oyun e-pinleri, oyun kodları, yayıncı destek ödemeleri vb.

Ürün: Mal ve/veya Hizmet

Kullanıcı/Üye: GamerMarkt'a üye olan ve GamerMarkt'ta sunulan Hizmet'lerden, GamerMarkt üzerinde bulunan sözleşmelerde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Satıcı: GamerMarkt'ta sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetinin haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu Ürün'leri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı.

Alıcı: GamerMarkt'ta sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, GamerMarkt veya Satıcı tarafından satışa arz edilen Ürün'leri satın alan Kullanıcı.

Satış Yöneticisi: GamerMarkt'ta sunulan Hizmet'lerin sorunsuz şekilde tamamlanması amacıyla GamerMarkt tarafından siparişe/işleme atanan yöneticidir.


2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme'nin konusu Üye'nin GamerMarkt'tan faydalanma şartlarının, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, GamerMarkt'a üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, GamerMarkt'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, kendi GamerMarkt üyeliğine ait olan şifreyi başka kişi ve/veya kuruluşlara veremez, Üye'nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından GamerMarkt'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, GamerMarkt'ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve diğer talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, GamerMarkt'ı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, GamerMarkt'ı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının Hizmet'leri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. GamerMarkt'ta üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin GamerMarkt ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı GamerMarkt'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. GamerMarkt, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, GamerMarkt'ı kullanmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden GamerMarkt'tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ve/veya birkaçını ihlal eden Üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, GamerMarkt'ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, GamerMarkt'ın üyeye karşı işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. GamerMarkt'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye'nin üyeliğini kısıtlama, kapatma (yasaklama) veya silme; müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri imha etme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, GamerMarkt'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. GamerMarkt'a kayıtlı herhangi bir Kullanıcı veya bu Kullanıcı ile bağlantılı olan diğer Kullanıcılar'dan herhangi birinin işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veya Satış Sözleşmesi'ni ihlal etmesi halinde bütün bağlantılı olan Kullanıcı hesapları kullanıma kapatılacaktır. Kapatılan hesaplarda GamerMarkt bakiyesi bulunması halinde ilgili Kullanıcılar'ın yapmış olduğu eylemler sonucunda oluşan bir mağduriyet bulunmuyor ise Kullanıcı ile iletişime geçilerek kendisine ait bir banka hesabına ve/veya yükleme yöntemi üzerinden iade yapılacaktır. Aksi durumda herhangi bir ön ihbara gerek kalmaksızın ilgili bakiye tutarı mağduriyetin karşılanması için kullanılacaktır.

3.11. GamerMarkt çeşitli ödeme kanalları aracılığıyla yükleme yapılan bakiyenin güvenlik kontrolünü yapmak amacıyla herhangi bir bakiye tutarını bloke edebilir. Güvenlik kontrolünden geçemeyen ve/veya bilgi paylaşmayan Üye'lerin bakiyeleri, mümkün ise yükleme yapılan ödeme yöntemi aracılığıyla iade edilir. Bu durumun oluşması halinde bakiyenin iade süreci hakkında Üye, GamerMarkt'ın güvenlik prosedürlerine ve ödeme kuruluşunun iade sürecine riayet etmek ile yükümlüdür.

3.12. GamerMarkt Satış Sözleşmesi'nde bulunan şartlar sebebiyle herhangi bir Kullanıcı'nın ve/veya bu Kullanıcı ile bağlantısı bulunan üyelerin GamerMarkt bakiyelerini bloke edebilir. Bloke edilen bakiye tutarı, satış sonrası oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla ilgili işlemin Alıcı'sına iade edilmek üzere silinebilir.

3.13. GamerMarkt'ın yazılım ve tasarımı GamerMarkt mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. GamerMarkt'ta adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.14. Herhangi bir soruşturma sürecinde GamerMarkt'ın talep ettiği bilgileri, Üye'nin sahte ve/veya yanıltıcı beyanlar ile iletmesi ve/veya sahte ve/veya yanıltıcı belge sunması halinde GamerMarkt üyeliği herhangi bir ek bildirime gerek duyulmaksızın kapatılacaktır.

3.15. GamerMarkt'ın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı'nın, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye GamerMarkt'a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ve/veya dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. GamerMarkt, Site'nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Kullanıcı'lara sağlanan herhangi bir Hizmet'i değiştirme ve/veya sona erdirme veya GamerMarkt'ta kayıtlı Kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Üye'ler tek bir GamerMarkt hesabına sahip olabilir. Aynı Üye'ye ait birden fazla hesabın tespiti halinde Kullanıcı'ya bu durum bildirilecek olup, seçmiş olduğu hesap dışında bulunan bütün Site hesapları kullanıma kapatılacaktır.

3.18. Üye'ler GamerMarkt hesaplarını kullanırken, Üye'lik fonksiyonlarını/aktivitelerini gerçekleştirirken herhangi bir otomasyon/scripting/macro/recorder vb. program/yazılım kullanamazlar. Tespit edilmesi halinde, ilgili Üye hesaplarının bazı Üye'lik fonksiyonları Site'nin yapacağı değerlendirme sonrasına belirlenecek sürelerle askıya alınacaktır.

3.19. GamerMarkt, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ve/veya yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.20. Taraflar, GamerMarkt'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.21. Üye, GamerMarkt'a kaydolurken girdiği iletişim bilgilerine GamerMarkt tarafından, reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, doğrudan ve/veya dolaylı olarak pazarlama yapılmasını, bilgilerinin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını mevzuat kapsamındaki hakları saklı kalmak kaydı ile kabul eder.

3.22. GamerMarkt'a giriş yapan veya üye olan tüm Kullanıcı'lar detayları açıkça belirtilmiş olan Gizlilik ve Çerez Politikası'nı okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

3.23. GamerMarkt'a giriş yapan veya üye olan tüm Kullanıcı'lar detayları açıkça belirtilmiş olan Satış Sözleşmesi'ni okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

3.24. GamerMarkt'a giriş yapan veya üye olan tüm Kullanıcı'lar detayları açıkça belirtilmiş olan KVKK Aydınlatma Metni'ni okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.


4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Kullanıcı'nın site üyeliğini iptal etmesi (veya deaktif hale getirmesi) veya GamerMarkt tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. GamerMarkt Üye'nin işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcı'nın site üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


6. Yürürlük

Kullanıcı'nın üyelik kaydı yapması işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddeleri okuduğu, anladığı ve kabul ettiği kabul edilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.


Bize Ulaşın

Bu sayfa ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın:

Kolay İşlem
İşleminizi kolayca halledebilmeniz için hazırlanmış basit ve kullanışlı kullanıcı arayüzü

Güvenli Alışveriş
Ödeme yöntemlerinde kullanılan teknolojiler daima veri güvenliğini ön planda tutar

En Hızlı Teslimat
Satın aldığınız hesaplar, yetkililer tarafından kontrol edilerek teslim alınıp size hızlıca teslim edilir

Müşteri Memnuniyeti
Sipariş öncesi ve sonrasında tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için hizmet veriyoruz