Language
GamerMarkt
Kategorilere Gözat

Daha iyi bir deneyim için tarayıcı çerezlerini kullanıyoruz.

Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, site trafiğimizi analiz etmek, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sunmak için kullanıyoruz. Aynı zamanda site kullanımınızla ilgili bilgileri; sosyal medya, reklamcılık ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası, KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Tanımlar/Taraflar

Tanımlar: Aksi belirtilmedikçe, bu sayfada kullanılan terimler Kullanıcı Sözleşmesi'ndeki terimlerle aynıdır.

Veri Sorumlusu: GAMER MARKT SOFTWARE LTD. (SLBT No: 1063)

Veri Sahibi: Kullanıcı/Üye, Alıcı, Satıcı

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Aydınlatma Metni: KVKK ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması* ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla hazırlanmış metin.

Gizlilik Politikası: Aydınlatma Metni'ne benzer şekilde Üye'yi bilgilendiren ve Üye'nin kayıt olurken kabul etmesi gereken metinlerden oluşan Site politikasıdır. Kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı hakkında bilgi için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Tüm Kullanıcılar / Veri Sahipleri

Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• Ad Soyad
• Doğum Tarihi
• T.C. Kimlik Bilgileri
• Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
⚬ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
⚬ İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
⚬ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
⚬ Firma / Ürün / Hizmet'lere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
⚬ İş faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış sonrası destek Hizmet'lerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen;

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• E-Posta Adresi
• Cep Telefonu Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Talep / Şikayetlerin takibi
⚬ Ürün / Hizmet'lerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen;

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Finansal Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler
• Banka Hesap Numarası (IBAN)
• Banka Hesap Sahibinin Kimlik Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
⚬ Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
⚬ İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
⚬ Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
⚬ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen;

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• Fatura
• Destek talep bilgisi
• Sipariş bilgisi
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış sonrası destek Hizmet'lerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
⚬ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
⚬ Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
⚬ İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen;

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• Resmi Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan Yazışmalar
• Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
⚬ Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
⚬ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
⚬ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
⚬ Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Talep / Şikayetlerin takibi
⚬ İş faaliyetlerinin denetimi

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen;

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• İşitsel Kayıtlar (Çağrı Merkezi Kayıtları)
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
⚬ Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Ürün / Hizmet'lerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Talep / Şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen;

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

*Kişisel verileriniz Frankfurt, Almanya'daki sunucumuzda depolanmakta ve işlenmektedir.

Satış Akdi Hallerinde Paylaşılan Bilgiler

Bir Alıcı, satın almak üzere bir ilan için sipariş oluşturması veya sipariş oluşturup ödeme yapması halinde, kendi adının/soyadının ve iletişim bilgisinin (telefon no, email vb.) Satıcı ile paylaşılmasını kabul eder.

Bir Satıcı, satış yapmak üzere bir ilan eklediği takdirde, ilanına sipariş oluşturulması ya da ilanının satın alınması hallerinde kendi adının/soyadının ve iletişim bilgisinin (telefon no, email vb.) Alıcı ile paylaşılmasını kabul eder.

Bu bilgiler özetle;

amaçları ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, ıslak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile yukarıda yer alan Veri Sorumlusu adresine iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi'nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

Geçerlilik

Aydınlatma Metni Veri Sorumlusu tarafından yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olacaktır. Veri Sorumlusu, Aydınlatma Metni'nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Veri Sorumlusu tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni'nin GamerMarkt.com adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.


Bize Ulaşın

Bu sayfa ile ilgili herhangi bir sorunuz veya talebiniz varsa, lütfen bize ulaşın: