GamerMarkt
Oyunlara Gözat

KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: FMS TEKNOLOJI VE BILISIM HIZMETLERI LIMITED SIRKETI (VKN: 3881412731) (Adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Loft Residence, No:201/6, Şişli/İstanbul)

FMS TEKNOLOJI VE BILISIM HIZMETLERI LIMITED SIRKETI (VKN: 3881412731) (bundan sonra "FMS Teknoloji" olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır.) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (bundan sonra "Aydınlatma Metni" olarak anılacaktır.) hazırladık.

Ürün veya Hizmet Alan veya Satan Üyelerimiz

Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• Ad Soyad
• Doğum Tarihi
• T.C. Kimlik Bilgileri
• Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
⚬ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
⚬ İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
⚬ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
⚬ Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
⚬ İş faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• E-Posta Adresi
• Cep Telefonu Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Talep / Şikayetlerin takibi
⚬ Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
Finansal Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler
• Banka Hesap Numarası (IBAN)
• Banka Hesap Sahibinin Kimlik Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
⚬ Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
⚬ İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
⚬ Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
⚬ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• Fatura
• Destek talep bilgisi
• Sipariş bilgisi
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
⚬ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
⚬ Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
⚬ İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• Resmi Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan Yazışmalar
• Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
⚬ Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
⚬ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
⚬ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
⚬ Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Talep / Şikayetlerin takibi
⚬ İş faaliyetlerinin denetimi
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• İşitsel Kayıtlar (Çağrı Merkezi Kayıtları)
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
⚬ Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Talep / Şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, FMS Teknoloji tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, ıslak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Loft Residence, No:201/6, Şişli/İstanbul adresinde mukim FMS Teknoloji'ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

Geçerlilik

Aydınlatma Metni FMS Teknoloji tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. FMS Teknoloji, Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. FMS Teknoloji tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin gamermarkt.com adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.


Bize Ulaşın

Bu aydınlatma metni ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın:

Kolay İşlem
İşleminizi kolayca halledebilmeniz için hazırlanmış basit ve kullanışlı kullanıcı arayüzü

Güvenli Alışveriş
Ödeme yöntemlerinde kullanılan teknolojiler daima veri güvenliğini ön planda tutar

Anında Teslimat
Satın aldığınız hesaplar ödeme yapıldığı anda tüm bilgileri ile birlikte teslim edilmektedir

Müşteri Memnuniyeti
Sipariş öncesi ve sonrasında tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için hizmet veriyoruz